Διάγνωση

Καλοήθης ή κακοήθης σπίλος;

Η διάγνωση αποσκοπεί στο να διευκρινίσουμε εάν ένας σπίλος είναι καλοήθης ή κακοήθης. Ευτυχώς η διάγνωση των όγκων του δέρματος είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με οποιουδήποτε άλλου όγκου στο ανθρώπινο σώμα διότι βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος κι επομένως είναι ορατοί απλώς με το μάτι. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται κάποιο διαγνωστικό μηχάνημα αλλά το έμπειρο μάτι του ιατρού μπορεί να είναι αρκετό για να ξεχωρίσει τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους. Βέβαια η απόλυτη σιγουριά μπορεί να υπάρξει μόνο με τη βιοψία. Αφού δηλαδή λάβουμε ένα τμήμα ή συνηθέστερα ολόκληρο το σπίλο και γίνει εξέτασή του στο μικροσκόπιο. Εκτός από το έμπειρο, όπως είπαμε, μάτι του γιατρού για την διάγνωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα όργανα όπως το δερματοσκόπιο ή διάφορα μηχανήματα χαρτογράφησης σπίλων. Ακόμα και μία καλή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μπορεί να είναι αρκετή για την διάγνωση των σπίλων.

Ο κανόνας ABCDE
Ένας κανόνας που χρησιμεύει στην κλινική διάγνωση είναι ο κανόνας A B C D E.
Ο κανόνας αυτός βασίζεται στην παρακολούθηση των σπίλων στο πέρασμα του χρόνου.
Τα γράμματα αυτά αντιστοιχούν στις εξής λέξεις:
• το A για Asymmetry (ασυμμετρία),
• το B για Bound (όρια),
• το C για Colour (χρώμα),
• το D για Diameter (διάμετρος),
• το E για Elevation (ανύψωση) ή Evolution (εξέλιξη).

Αυτό σημαίνει ότι:
• εάν ένας σπίλος παρουσιάζει κάποιο είδος ασυμμετρίας,
• εάν μεταβάλλονται τα όριά του,
• εάν αλλάζει το χρώμα του,
• εάν έχει διάμετρο πάνω από 6χιλ και
• εάν εξελίσσεται
θα πρέπει να αφαιρεθεί και να σταλεί για βιοψία άμεσα.

Η κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και το μελάνωμα που είναι ο κακοηθέστερος όγκος του δέρματος εάν αφαιρεθεί σε αρχική φάση θεραπεύεται. Εάν όμως αφεθεί και εξελιχθεί, η κατάληξη μπορεί να είναι μοιραία. Είναι πραγματικά κρίμα να παρατηρούμε και να βλέπουμε μελανώματα τα οποία ενώ θα μπορούσαν να έχουν αφαιρεθεί νωρίς και να θεραπευτούν, αντίθετα να έρχονται στον ιατρό καθυστερημένα με πολύ κακή πρόβλεψη για το μέλλον.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εάν ένας σπίλος μεταβάλλεται όσον αφορά τα όρια του και γίνεται μεγαλύτερος από την γόμα ενός μολυβιού, θα πρέπει να ελεγχθεί από κάποιον ειδικό γιατρό. Ακόμα όμως και σε μικρότερους σπίλους εάν παρατηρούμε μεταβολές στο χρώμα, σχήμα ή μέγεθός τους, εάν ματώνουν ή δημιουργούν φλεγμονή θα πρέπει επίσης να εξετάζονται.

Νυστέρι ή Laser;

Η πρώτη διάγνωση γίνεται οπτικά δηλαδή ο γιατρός κρίνει για την πιθανότητα που έχει μία βλάβη να είναι κακοήθης. Για κάποιες βλάβες είναι ευδιάκριτο ότι πρόκειται για καλοήθεις βλάβες . Εάν ο γιατρός είναι 100% σίγουρος ότι πρόκειται για καλοήθη βλάβη τότε μπορεί να την αφαιρέσει με καυτηριασμό, κρυοπηξία, shaving ή με την χρήση laser. Μία βλάβη που έχει αφαιρεθεί με laser θα σχηματίσει επάνω μία εφελκίδα, δηλαδή κρούστα η οποία θα παραμείνει για δέκα με δεκαπέντε ημέρες και κατόπιν θα «πέσει» μόνη της. Κατόπιν θα υπάρχει μία ερυθρότητα η οποία σιγά σιγά θα «σβήσει» και η περιοχή θα πάρει το χρώμα το δέρματος κάνοντας την αφαίρεση αόρατη. Εάν όπως είπαμε υπάρχει αμφιβολία έστω και πολύ μικρή για την καλοήθεια της βλάβης τότε η εξάχνωση με το laser μπορεί να καλύψει το πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα και έτσι η διάγνωση να αργοπορήσει. Κάτι που είναι σημαντικό πρόβλημα για την εξέλιξη μίας κακοήθειας. Για τον λόγο αυτό ο πλαστικός χειρουργός χρησιμοποίει το laser εφόσον είναι απόλυτα βέβαιος για τη καλοήθεια της βλάβης.

Εάν υπάρχει η παραμικρή υποψία κακοήθειας τότε η βλάβη θα πρέπει να αφαιρείται εξ ολοκλήρου και να στέλνεται για εξέταση στο μικροσκόπιο δηλαδή βιοψία.