Αισθητική βελτίωση

Πολλές φορές οι σπίλοι, έστω και εάν είναι εμφανώς καλοήθεις ή έστω και εάν ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες οι οποίες δεν μετατρέπονται σε κακοήθειες, μπορεί να δημιουργούν αισθητικά προβλήματα. Ιδίως όσον αφορά στην περιοχή του προσώπου, ο μεγάλος αριθμός σπίλων ή ακόμη λίγοι σπίλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ εμφανή σημεία, μπορεί να αποτελούν έντονο αισθητικό πρόβλημα. Για παράδειγμα κάποιοι μεγάλοι σπίλοι μπορεί να βρίσκονται πάνω στην μύτη, στα βλέφαρα ή στα χείλη. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός σπίλων στο πρόσωπο δεν αρέσει. Σε αυτήν την περίπτωση τα άτομα που έχουν τους σπίλους ζητούν από τον ιατρό την αφαίρεση ώστε να έχουν αισθητική βελτίωση.

Αισθητικό αποτέλεσμα

Η αισθητική βελτίωση δεν είναι αποδεκτή όταν οι σπίλοι αντικαθίστανται από ουλές. Τότε δεν θα πρόκειται για βελτίωση αλλά ίσως για επιδείνωση. Ο πλαστικός χειρουργός σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να βρει τον τρόπο που θα αφαιρέσει το σπίλο χωρίς όμως να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία και στην αισθητική του ατόμου.

Αισθητικό αποτέλεσμα σε χειρουργική αφαίρεση σπίλου

Η χειρουργική αφαίρεση γίνεται σε βάθος και κατόπιν τοποθετούνται κάποια ράμματα. Στο σημείο αυτό είναι δεδομένο ότι θα μείνει κάποιο σημάδι. Το πόσο έντονο θα είναι αυτό το σημάδι θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που έγινε η αφαίρεση και η συρραφή, από την περιοχή του σώματος (άλλες περιοχές επουλώνουν καλύτερα και άλλες χειρότερα) καθώς και την ιδιοσυγκρασία κάθε οργανισμού.

Ένα άτομο όμως που θέλει να βελτιώσει την εμφάνισή του δεν αποδέχεται την ύπαρξη σημαδιών. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί η λύση να δοθεί με ένα άλλο είδος αφαίρεσης. Αυτό προϋποθέτει την πιο επιφανειακή αφαίρεση του σπίλου διότι η αφαίρεση σε βάθος πάντα καταλήγει σε δημιουργία σημαδιού. Η πιο επιφανειακή αφαίρεση αντίθετα επουλώνεται χωρίς δημιουργία σημαδιού.

Επιφανειακή αφαίρεση με laser ή shaving

Η απαράβατη προϋπόθεση για να γίνει η επιφανειακή αφαίρεση είναι ότι ο σπίλος θα πρέπει να είναι εμφανέστατα καλοήθης χωρίς καμία αμφιβολίας περί κακοήθειας και αυτό θα το αποφασίσει μόνο ο γιατρός. Οι περισσότεροι σπίλοι είναι κατάλληλοι για αυτόν τον τρόπο αφαίρεσης. Η αφαίρεση αυτού του είδους θα πρέπει να γίνει με δύο τρόπους είτε με χρήση laser ή με shaving.

Ο όρος shaving σημαίνει επιφανειακή αφαίρεση του σπίλου στον βαθμό που αυτός προεξέχει από το δέρμα. Αυτή η βασική αρχή του shaving αντί να γίνει με νυστέρι μπορεί να γίνει με laser. To laser υπερτερεί στο ότι η αφαίρεση αυτή γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και επομένως το σημάδι γίνεται σχεδόν ανύπαρκτο. Ακόμα και ο τύπος του laser έχει σημασία όσον αφορά την ύπαρξη σημαδιού. Αυτό βέβαια για κάθε σπίλο μπορεί να είναι διαφορετικό και ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να έχει αρκετή εμπειρία ώστε να κρίνει ποιοι σπίλοι είναι αφενός κατάλληλοι για αφαίρεση με laser και αφετέρου ποιο laser είναι το καταλληλότερο κατά περίπτωση. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσει το ενδιαφερόμενο άτομο ότι δεν θα πρόκειται για ριζική αφαίρεση του σπίλου. Παρόλα αυτά στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (άνω του 90% των σπίλων), που έχουν αφαιρεθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν ξαναεμφανίζονται ποτέ. Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις όπου μπορεί να ξαναεμφανιστεί ο σπίλος, με την ίδια απλή διαδικασία μπορεί να ξαναφαιρεθεί. Είναι σίγουρα προτιμότερο να έχει κανείς κάποιες μικρές πιθανότητες να ξαναεμφανιστεί ένας σπίλος και να χρειαστεί να τον ξαναφαιρέσει παρά ένα σημάδι σε εμφανές σημείο. Η αφαίρεση με laser είναι πολύ εύκολη διαδικασία και διαρκεί για τον κάθε σπίλο μερικά δευτερόλεπτα μόνο. Με την χρήση αναισθητικής κρέμας ή τοπικού αναισθητικού το άτομο δεν πονάει κατά την διάρκεια της αφαίρεσης ούτε μετά. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια η επούλωση διαρκεί για μία εβδομάδα έως δέκα μέρες περίπου. Στο χρονικό αυτό διάστημα στο σημείο του σπίλου υπάρχει μία μικρή εφελκίδα, η οποία όμως μπορεί να καλυφθεί και με make up. Αυτή έχει το μέγεθος του σπίλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφαίρεσης, όταν ολοκληρωθεί η επούλωση, το σημάδι είναι ανεπαίσθητο ή τελείως ανύπαρκτο. Τα άτομα αυτά βλέπουν σημαντική βελτίωση, ιδίως όταν πρόκειται για σπίλους που βρίσκονται σε πολύ εμφανή σημεία κυρίως του προσώπου. Βέβαια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς το ότι οι σπίλοι που θα αφαιρεθούν με laser θα πρέπει να είναι σίγουρα καλοήθεις. Αυτό ένας έμπειρος γιατρός μπορεί να το καταλάβει για την συντριπτική πλειονότητα των σπίλων. Όπου υπάρχει αμφιβολία θα πρέπει  η αφαίρεση να μην γίνεται με laser αλλά μόνο χειρουργικά.