Αφαίρεση σπίλων με νυστέρι

Πως γίνεται η αφαίρεση σπίλου με νυστέρι

Η χειρουργική αφαίρεση σπίλων συνήθως είναι μια μικρού βαθμού επέμβαση η οποία γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας. Εξαίρεση σε αυτό βέβαια αποτελούν οι πολύ μεγάλοι σπίλοι, οι οποίοι απαιτούν πιο σύνθετες διαδικασίες όπως κάλυψη με δέρμα διπλανής περιοχής, μοσχεύματα κλπ. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για μικρούς σπίλους οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν με απλές διαδικασίες.

Ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί τη βλάβη με λίγο υγιή ιστό γύρω από αυτήν, ώστε να είναι σίγουρη η ριζικότητα. Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που απομένει από την αφαίρεση, γίνεται μια συρραφή. Ο σπίλος που αφαιρείται  μπορεί να σταλεί για βιοψία, εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας. Ακολουθεί η επούλωση του τραύματος η οποία οδηγεί σε μια ουλή που στην αρχή είναι κόκκινη και μετά από μερικούς μήνες αποκτά περίπου το χρώμα του δέρματος. Η ουλή αυτή ποτέ δεν θα εξαφανιστεί πλήρως και η ποιότητά της εξαρτάται από τον τρόπο που έγινε η συρραφή καθώς και από τις ιδιαιτερότητες του δέρματος του κάθε ατόμου.

Η αφαίρεση της βλάβης είναι μόνιμη, χωρίς πιθανότητα να επανεμφανιστεί. Αν βέβαια κατά τη βιοψία αποδειχθεί ότι πρόκειται για κακοήθη βλάβη, τότε ακολουθεί άλλη διαδικασία η οποία μπορεί να είναι από απλή παρακολούθηση, έως και επανεπέμβαση για περαιτέρω εκτομή δέρματος της περιοχής. Σε προχωρημένες καταστάσεις βέβαια ακολουθούνται συμπληρωματικές άλλες διαδικασίες.

Αφαίρεση σπίλου με νυστέρι ή με laser?

Υπάρχει η εντύπωση στο ευρύ κοινό ότι ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει χειρουργικά μια βλάβη, χωρίς να μείνει κανένα σημάδι. Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές. Ο πλαστικός χειρουργός γνωρίζει τις τεχνικές εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα μικρότερο και λιγότερο εμφανές σημάδι. Δεν μπορεί να γίνει μια αφαίρεση σε βάθος και να εξαφανιστεί παντελώς το όποιο σημάδι. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια το σημάδι αυτό είναι πραγματικά ανεπαίσθητο και δυσδιάκριτο.

Η χειρουργική αφαίρεση σε σχέση με την αφαίρεση με laser πλεονεκτεί ως προς το ότι πρόκειται για πιο ριζικό τρόπο αντιμετώπισης, μειονεκτεί όμως ως προς το σημάδι διότι τις περισσότερες περιπτώσεις η αφαίρεση με laser γίνεται χωρίς να απομείνει καθόλου ουλή.

Η επιλογή για τον κάθε σπίλο του τρόπου αφαίρεσης δηλαδή αν θα είναι χειρουργικός ή με laser, επαφίεται στην εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος θα συστήσει στο ενδιαφερόμενο άτομο την κατάλληλη γι’ αυτό μέθοδο. Όπως και να έχει αν υπάρχει κάποια υποψία κακοήθειας η αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται χειρουργικά.

Χειρουργική αφαίρεση σπίλου από ειδικό

Η χειρουργική αφαίρεση ενός σπίλου όσο και αν φαντάζει εύκολη δεν είναι πάντα έτσι. Ιδίως στις περιπτώσεις που ο σπίλος βρίσκεται σε ευαίσθητες περιοχές και με πολύπλοκη ανατομία, οι γνώσεις του πλαστικού χειρουργού κρίνονται απαραίτητες. Για παράδειγμα ένας σπίλος κοντά στην περιοχή των ματιών, χρειάζεται πολύ ειδική μεταχείριση, διαφορετικά  μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του ματιού και των βλεφάρων. Ένας σπίλος σε κάποιες περιοχές του προσώπου έστω και αν είναι μικρός, όταν αφαιρεθεί από μη ειδικό μπορεί να προκληθούν δυσμορφίες. Η περιοχή της μύτης για παράδειγμα χρειάζεται ειδική μεταχείριση, όπως και η περιοχή γύρω από το στόμα.

Ο πλαστικός χειρουργός είναι ο κύριος αρμόδιος για τη χειρουργική αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης αφορά στο δέρμα.