Επούλωση αφθαιρεθέντων σπίλων

Ο χρόνος αποθεραπείας  μετά την αφαίρεση των σπίλων είναι αρκετά εύκολος και χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Το χρονικό διάστημα της επούλωσης μετά από μια αφαίρεση σπίλου διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αφαίρεσης.


Επούλωση μετά από χειρουργική αφαίρεση σπίλου

Η αφαίρεση σπίλου με χειρουργική μέθοδο προϋποθέτει την ύπαρξη τομής και ραμμάτων αμέσως μετά. Η περιποίηση της περιοχής αφαίρεσης  γίνεται με πλύσιμο με κάποιο αντισηπτικό σαπούνι και κατόπιν ακολουθεί τοποθέτηση κάποιου αντισηπτικού διαλύματος.

Η αφαίρεση των ραμμάτων γίνεται μετά από ένα χρονικό διάστημα που διαφέρει από 7 έως  14 ημέρες. Ο ακριβής χρόνος αφαίρεσης των ραμμάτων εξαρτάται από:

  • την περιοχή του σώματος που έχει γίνει η αφαίρεση,
  • την τάση του δέρματος, που υπάρχει στο σημείο αυτό και
  • την επουλωτική ικανότητα του ατόμου.

Όταν αφαιρεθούν τα ράμματα θα παραμείνει μια εσχάρα στο σημείο αυτό, η οποία αποπίπτει συνήθως μετά από 15 ημέρες. Όταν γίνει η απόπτωση της εσχάρας, το σημείο της τομής μπορεί να έχει ένα ερυθρό ή ροζ χρώμα. Αυτό οφείλεται στην υπεραιμία που υπάρχει στην περιοχή λόγω της επούλωσης. Όσο προχωρά η επούλωση το χρώμα γίνεται όλο και λιγότερο ερυθρό. Μετά από λίγους μήνες το σημείο της τομής συνήθως παίρνει το χρώμα του δέρματος.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαταραχή της επούλωσης ενός ατόμου, η ουλή που απομένει μπορεί να είναι υπερτροφική και ιδιαίτερα εμφανής. Η εικόνα του σημαδιού που θα μείνει εξαρτάται από την επουλωτική ικανότητα του ατόμου, την περιοχή του σώματος όπου βρίσκεται και από τον τρόπο που γίνεται η συρραφή. Πάντα πάντως μένει κάποιο σημάδι, το οποίο ανάλογα με τους προαναφερθέντες παράγοντες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονο.


Επούλωση μετά από αφαίρεση σπίλου με laser

Όταν η αφαίρεση ενός σπίλου γίνει με laser, δεν υπάρχουν ράμματα και τομή. Παρ’ όλα αυτά δημιουργείται μια εσχάρα η οποία αποπίπτει μετά από 7 έως 15 ημέρες. Μπορεί κάποιος να πλένεται κανονικά με νερό και μετά με αντισηπτικό σαπούνι. Κατόπιν καλό είναι να βάζει κάποιο αντισηπτικό διάλυμα. Όταν η εσχάρα αποπέσει, έχουμε μια ερυθρότητα στην περιοχή, η οποία σιγά-σιγά υποχωρεί.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων μηνών συνήθως το σημείο αφαίρεσης αποκτά το χρώμα του δέρματος και δεν υπάρχει κάποιο σημάδι. Κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας ενδέχεται να υπάρχει κνησμός, ο οποίος όμως δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.