Κέντρο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση

Το Κέντρο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής «Αισθητική Ανάπλαση» βρίσκεται στην Αθήνα πάνω από 17 χρόνια και είναι γνωστό όχι μόνο για απλές διαδικασίες ομορφιά, αλλά και για πολύπλοκες και απαιτητικές αισθητικές επεμβάσεις. Δημιουργήθηκε από τον πλαστικό χειρουργό Αθανάσιο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι και διευθυντής του.

Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), στις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) και στην Ελλάδα σε διάφορες κλινικές και νοσοκομεία. Είναι μέλος του ISAPS, ESLAS, HESPRAS και ΙΣΑ.

Αυτό που μας διακρίνει στην Αισθητική Ανάπλαση είναι η ειλικρίνεια μας προς τους ασθενείς μας, η υψηλή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών και υλικών μας και το λογικό κόστος. Στην Αισθητική Ανάπλαση φροντίζουμε να βρισκόμαστε πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας και απόλυτα ενημερωμένοι για ο,τιδήποτε καινούργιο που αφορά στην πλαστική χειρουργική.

Κέντρο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση

Κέντρο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση