Χαρτογράφηση σπίλων

Η χαρτογράφηση των σπίλων στην πράξη είναι μια επιμελής φωτογράφιση με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Χρησιμεύει προκειμένου να μπορούμε να παρατηρούμε την εξέλιξη των σπίλων.

Παράγοντες που δυσκολεύουν την παρακολούθηση των σπίλων

Η μεταβολή σε χρώμα, σχήμα ή μέγεθος ενός σπίλου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο προκειμένου να υποπτευθούμε ότι ο σπίλος αυτός μετεξελίχτηκε σε κακοήθη.

Η μεταβολή αυτή γίνεται σταδιακά. Αποτέλεσμα αυτής της σταδιακής αλλαγής είναι πολλά άτομα να μην μπορούν να παρατηρήσουν την εξέλιξη.

Πολλές φορές οι σπίλοι αυτοί μπορεί να αφορούν σε περιοχές του σώματος όπου η παρακολούθηση από το ίδιο το άτομο είναι πολύ δύσκολη, όπως π.χ. η πλάτη, οι γλουτοί ή το πίσω μέρος των μηρών.

Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν τόσοι πολλοί σπίλοι που είναι αδύνατο κάποιος να θυμάται για κάθε σπίλο χωριστά πως ήταν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και αν άλλαξε.

Για τις περιπτώσεις αυτές λοιπόν η λύση είναι χαρτογράφηση.

Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων είναι μία φωτογράφιση των σπίλων με συγκεκριμένες συνθήκες. Για να είναι επιτυχής η χαρτογράφηση ενός σπίλου θα πρέπει ο προσανατολισμός της φωτογραφίας και ο τρόπος λήψης να γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ακολουθεί η σύγκριση των φωτογραφιών από την ιατρό, ο οποίος θα τις ελέγξει και θα καταλάβει εάν υπάρχει κάποια μεταβολή. Εάν υπάρχει τέτοιου είδους αλλαγή, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να σταλεί για βιοψία.

Η χαρτογράφηση θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με την υψηλότερη ή χαμηλότερη πιθανότητα ενός ατόμου να δημιουργήσει μια πιθανή βλάβη στο δέρμα του. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μορφή του σπίλου, το οικογενειακό ιστορικό, καθώς και το μέγεθος του.

Η χαρτογράφηση από τον ιατρό είναι λεπτομερής. Όμως, στο ενδιάμεσο των ελέγχων διάστημα ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχει τους σπίλους του αδρά. Πρακτικά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για το σύνολο των σπίλων του, αλλά μπορεί σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό του να εντοπίσει κάποιους πιο «ύποπτους» σπίλους, να τους ζωγραφίσει και να τους παρακολουθεί. Είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντικότερη από την θεραπεία. Το ίδιο ισχύει και για την έγκαιρη διάγνωση. Γι’ αυτό η παρακολούθηση των σπίλων είναι απαραίτητη. Είναι μια διαδικασία εύκολη, που δεν απαιτεί ιδιαίτερα πολύπλοκες εξετάσεις και έχει χαμηλό κόστος. Όταν πρόκειται για τόσο σημαντικά θέματα υγείας, η αμέλεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή μεγάλος αριθμός  σπίλων στο σώμα ενός ατόμου, η χαρτογράφηση μπορεί να του σώσει τη ζωή.