Θεραπεία σπίλων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αφαίρεση είναι η θεραπεία

Η θεραπεία για τους σπίλους είναι η αφαίρεσή τους. Για να μην ξαναεμφανιστεί ένας σπίλος πρέπει να αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου τόσο στην περίμετρό του όσο και στο βάθος του. Όσον αφορά στην περίμετρο, μπορεί να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου, εφόσον αφαιρεθεί έστω και λίγο υγιές δέρμα γύρω από αυτόν. Όσον αφορά όμως στο βάθος του, αυτό πολλές φορές δεν είναι γνωστό και γι’ αυτό το λόγο ριζική αφαίρεση σημαίνει και αφαίρεση του δέρματος σε όλο το πάχος. Κατόπιν ακολουθεί συρραφή.

Επούλωση

Όταν γίνει επούλωση θα υπάρξει κάποιο σημάδι στην θέση της τομής. Επειδή το σημάδι αυτό συνήθως δεν είναι επιθυμητό, όταν πρόκειται για πιο επιφανειακούς σπίλους προσπαθούμε να μην γίνει η αφαίρεση σε όλο το πάχος του δέρματος. Αυτή η πιο επιφανειακή αφαίρεση γίνεται με την μέθοδο saving ή με εξάχνωση με laser. Εάν ο σπίλος είναι αρκετά επιφανειακός και η αφαίρεση γίνει επίσης επιφανειακά συνήθως δεν μένει κάποιο σημάδι. Σημάδι παραμένει εφόσον το βάθος της εκτομής ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο.

Όσον αφορά στην αφαίρεση με laser, αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τύπους laser. Συνήθως χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό τα laser CO2 ή τα erbium laser. Το ποιο laser είναι το καταλληλότερο διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Εκτός από αυτούς τους δύο βασικότερους τύπους laser, υπάρχουν και άλλοι τύποι που μπορούν να βοηθήσουν στην αφαίρεση σπίλων ή να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τους δύο προαναφερθέντες τύπους laser. Προσοχή: εάν υπάρχει η παραμικρή έστω υποψία για κακοήθεια ενός σπίλου τότε απαραιτήτως αυτός πρέπει να αφαιρείται σε βάθος και επί υγιών ορίων κι όχι με laser. Επιφανειακή αφαίρεση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται για καλοήθης βλάβη.

Η χειρουργική αφαίρεση των σπίλων γίνεται αφαιρώντας με νυστέρι τον σπίλο επί υγιών ορίων και ακολουθεί συρραφή. Αυτός είναι ο συνηθέστερος τρόπος. Παρόλα αυτά σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, ο σπίλος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος και να μην μπορεί να γίνει συρραφή ή να βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη για αποκατάσταση περιοχή. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι οι σπίλοι που βρίσκονται στην κοιλιά ακόμα και όταν είναι μεγάλοι, μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες διαδικασίες. Αντίθετα, οι σπίλοι που βρίσκονται στο πρόσωπο και ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου, ακόμα και όταν είναι μικροί, μπορεί να χρειάζονται πιο πολύπλοκες διαδικασίες με ιδιαίτερη τεχνική, προκειμένου να αφαιρεθούν, διότι ακόμη και το μικρό έλλειμμα δέρματος μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικό πρόβλημα, όπως για παράδειγμα στα βλέφαρα. Η πλαστική χειρουργική είναι η κατάλληλη ειδικότητα για να αποκαταστήσει αυτά τα ελλείμματα σε αυτές τις περιοχές, τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για λειτουργικούς. Η αφαίρεση του σπίλου τεχνικά δεν είναι κάτι δύσκολο. Ο πλαστικός χειρουργός αφού διασφαλίσει την πλήρη εκτομή του σπίλου, επικεντρώνεται στο πιο δύσκολο έργο, που είναι η αποκατάσταση της περιοχής όταν έχει μείνει κάποιο κενό λόγω της αφαίρεσης. Η πλαστική χειρουργική διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές για όλων των ειδών των προβλημάτων. Η χρήση κρημνών (αγγειούμενα τμήματα δέρματος) ή μοσχευμάτων είναι τα όπλα του πλαστικού χειρουργού προκειμένου να αποκαταστήσει και τις πιο ευαίσθητες περιοχές.

Οι κακοήθεις βλάβες πρέπει να αφαιρούνται πάντα εξ ολοκλήρου και με κάποιο τμήμα υγιούς δέρματος στην περιφέρειά τους. Το βάθος αφαίρεσης εξαρτάται από το είδος της κακοήθειας αλλά και από τον βαθμό ανάπτυξής της. Οι κακοήθεις βλάβες του δέρματος ή αυτές που υπάρχει έστω κάποια υποψία για κακοήθεια, μετά την αφαίρεση πρέπει να στέλνονται για βιοψία. Με βάση το αποτέλεσμα της βιοψίας ο πλαστικός χειρουργός θα αποφασίσει εάν η αφαίρεση που έγινε ήταν επαρκής ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω θεραπεία.